•  Inleiding
•  FileMaker Pro
•  Functies
•  Zoeken
•  Navigeren
klik hier voor:

de leukste
Apple
moppen...!
ROZEMARIJNONLINE

De Apple paginaWerken met FileMaker Pro

De Apple Macintosh site van RozemarijnOnline

3. Zoekfuncties in FileMaker
Onderwerpen van deel 3:

Overzicht van de zoekfuncties

zoeken
zoeken met specificaties
gecombineerde zoekacties
record uit selectie verwijderen
selectie sorteren
terug naar alle records
herhaal laatste zoekactie
zoekactie cancelen
 - f        zoeken

Als je op -f drukt (of in de menubalk onder ‘View’ kiest voor ‘Find’; of klikt op het browse/find veldje links onder aan het record en kiest voor ‘find’), krijg je een leeg zoekscherm te zien. Vul in het juiste veld de zoekterm(en) in en druk op enter of op ‘zoek’.

Het is vaak voldoende (en vaak ook veilig) om alleen het eerste deel van het woord te typen.

Het is ook mogelijk meerdere zoektermen in een veld in te vullen; of zoektermen in verschillende velden in te vullen.
 - f     met =        zoeken op specifiek woord of géén woord

Wil je zoeken naar een specifiek woord, typ er dan een = voor (zonder spatie ertussen).

Bv. je zoekt naar dhr. Wit, en wilt niet ook Witteman, Witsius enz. vinden.
Typ in je zoekscherm =wit (zonder spatie ertussen).

Met deze functie kun je ook uitvinden of een bep. veld nog leeg is.
Bv. zoek alle penningen waarvan de jaartal nog NIET is ingevuld.
Vul in je zoekscherm in het veld voor de objectbeschrijving: penning.
Zet in datzelfde zoekscherm bij het veld jaartal: = (dus: een = teken met niets erachter!).
Druk op enter of klik op ‘find’.
Je vindt nu alle penningen waarbij het veld voor het jaartal leeg is.
 - f     met = =       

Definitie volgt.
 - f     met *        zoeken op één of meer karakters

Met het sterretje of de asterix zoek je op één of meerdere karakters.

Bij normale zoekacties heb je dit niet nodig. De zoekfunctie van FileMaker staat namelijk zo ingesteld, dat hij alles vindt dat begínt met hetgeen je hebt ingetypt. Zoek je op ‘prent’, vindt hij ook ‘prentje’, ‘prentjes’ enz. Het is dus niet nodig een sterretje (een asterix) te typen om varianten te vinden van je zoekterm.

Echter, deze functie is erg handig om te achterhalen of een bepaald veld wel of niet is ingevuld. Bijv. zoek alle liedblaadjes waarvan we een datum weten.

Vul in je zoekscherm in bij het veld voor de objectbeschrijving: ‘liedbladrsquo;.
Zet in datzelfde zoekscherm bij het veld Datering: *.
Druk op enter of klik op ‘find’.
Je vindt nu alle liedbladen waarbij een datum is ingevuld.
 - f     met ...        reeks zoeken

Te gebruiken in nummeriek veld. Wil je bv. niet 1 bepaald inventarisnummer vinden, maar een groep van 10 objecten (bv. nr. 16000 t/m 16009): typ dan in het inventarisnummer-veld: 16000...16009 (zonder spaties). Hij vindt nu 10 records.

Wil je hier een bewerking mee gaan uitvoeren, controleer dan altijd of je precies de selectie hebt gevonden die je wilde. Stel dat er niet altijd voorloopnullen zijn gebruikt, kan hij bijv. ook inv.nr. 1600 vinden. Je kunt zulke records uit je selectie halen, zie hieronder bij -m.
symbols        overige zoekspecificaties

Als je een zoekactie bent gestart met -f, verschijnt in de kolom aan de linker kant van het scherm de term ‘symbols’ met een driehoekje erachter.

Als je op dit driehoekje klikt, verschijnt er een lijstje met mogelijke specificeringen die je kunt gebruiken bij zoekacties.
 - f     - n        gecombineerd zoeken: en-en

Bijv. zoek alle microscopen èn alle vergrootglazen. Ga naar een zoekscherm met -f en vul in ‘microsc’.

Druk op -n voor een tweede zoekscherm.

Vul in ‘vergrootgla’ (dan vindt hij zowel ‘glas’ als ‘glazen’) Druk op enter of klik op ‘find’.
 - f     - n    omit        gecombineerd zoeken: en-behalve

Bijv. alle zonnewijzers, behalve de d-categorie.
Ga naar een zoekscherm met -f en vul in ‘zonnewijzer’.
Druk op -n voor een tweede zoekscherm.
Klik in de linker kolom op ‘omit’ (uitsluiten van de zoekactie).
Vul in ‘D’ bij categorie.
Druk op of klik op ‘find’.
 - m        omit record

Verwijder het record uit de selectie. Let op: je gooit dat record dus niet weg, je verwijderd ze alleen uit de selectie die jouw zoekactie heeft opgeleverd.
 - s        sorteren

Sorteren van je selectie na een zoekactie. In het pop-up schermpje dat verschijnt, kun je aangeven waarop je wilt sorteren.
 - j        naar alle records

Als je na een zoekactie je selectie weer wilt verlaten en door alle records wilt kunnen bladeren.
 - r        herhaal laatste zoekactie

Ben je uit je laatste selectie gegaan met -j, maar wil je terug naar die selectie: kies dan -r. Je komt nu in een zoekscherm waarin jouw laatste zoektermen zijn ingevuld. Druk op enter of vul je zoekactie aan alvorens op enter te drukken.
 - b        zoekactie cancelen

Heb je per ongeluk op -f gedrukt maar wil je de zoekactie stoppen, kun je met -b weer terugkeren tot de browse-modus. Je komt dan in je laatste selectie terecht.

Je kunt ook in een leeg zoekscherm op enter drukken, er verschijnt dan een pop-up scherm waarin je zoekactie kunt cancelen. Je verliest een eventuele selectie en komt terecht in alle records.


<<   Functies                                  Navigeren   >>


Naar boven                       Home